Onderhoud

KUNSTSTOF ATLETIEKPISTES

DAGELIJKS ONDERHOUD kunststof atletiekpistes

Elk type atletiekpiste moet onderhouden worden. Als men dit op regelmatige, basis doet zal de atletiekpiste langer in goede conditie blijven. Ook is het belangrijk de piste op correcte wijze te gebruiken.


1. Een juist gebruik van de atrletiekpiste is belangrijk
• Betreed de piste niet met te lange spikes
• Betreed de piste enkel met propere schoenen
• Gooi geen kauwgom op de piste
• Rook niet op de piste
• Gooi geen glas of ander vuil op de piste
• Plaats geen zware of puntige objecten op de atletiekpiste
• Er mogen geen voertuigen op de atletiekpiste, tenzij de specifieke onderhoudsmachines

2. Vegetatie rond de piste moet zo snel mogelijk verwijderd worden
Onkruid op of rond de piste wordt het best met de hand verwijderd. Zorg ervoor dat u ook de wortels mee uittrekt zonder hierbij de onderbouw te beschadigen.

3. Natuurlijk afval moet zo snel mogelijk verwijderd worden
In de herfst vallen bladeren en naalden van bomen en struiken op de piste. Als ze niet onmiddellijk verwijderd worden, zullen ze zich in de toplaag vastzetten. Dit kan de structuur van de toplaag aantasten. Hetzelfde geldt voor mos en vervuiling. Daarom is het belangrijk dit afval zo snel mogelijk weg te halen. Dit doet u met een synthetische gazonhark, een veger of een bladblazer.

4. Kantine afval moet zo snel mogelijk verwijderd worden
Er dient vooral voorzichtig te worden omgesprongen met kantineafval zoals glazen, blikjes, kopjes en bekers, sigaretten, vuurwerk of kauwgom... Om deze vervuiling te vermijden, is het aan te raden de spelers te vragen hun schoenen grondig te vegen voor ze de atletiekpiste betreden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: met een voetenveger in rastervorm, een voetmat, borstels... speciale borden naast de deuren moeten de aandacht van de spelers op deze regels vestigen. Rond de atletiekpiste moeten voldoende vuilnisbakken staan. Ook een verhard pad van de kleedkamers naar het veld is aangeraden. 

5. Hoe omgaan met sneeuw
Sneeuw en ijs beschadigen de atletiekpiste niet. Sneeuw op de atletiekpiste wordt het best verwijderd met behulp van een sneeuwblazer in plaats van een borstel of sneeuwploeg. Een blazende frees maakt de piste vrij zonder druk te zetten op de atletiekpistes. Mechanische verwijdering van de sneeuw kan de atletiekpistes beschadigen.

PROFESSIONEEL ONDERHOUD VOOR KUNSTSTOF ATLETIEKPISTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Professioneel onderhoud is noodzakelijk. Een specialistisch team zorgt ervoor dat uw terrein weer zo goed als nieuw is.

Onderhoudsreiniging

De onderhoudsreiniging heeft een reinigingsgraad van circa 80 – 85 % en laat een bepaalde streepvorming na. Dit systeem is zeer geschikt voor de jaarlijkse (of 2x per jaar) onderhoudsreiniging omdat het met beperkte hoge druk werkt en de belijning beperkt aantast.
 
Grote reiniging of dieptereiniging
 
Wanneer de piste zeer vuil is en/of als de belijning moet vernieuwd worden, moet er een grote reiniging voorzien worden. Deze reiniging werkt met zeer hoge druk, geeft een reinigingsgraad van 100 %, maar ook een grotere slijtage op de belijning.
 
Voor het herbelijnen of bij een zeer vuile atletiekpiste, adviseren wij een grote reiniging, met als resultaat een optimale conditie voor de hechting van de belijningverf).
 

HALF VERHARDE ATLETIEKPISTE

REGULIER ONDERHOUD half verharde atletiekpiste

Het regulier  onderhoud bestaat uit het regelmatig slepen en rollen van de piste, afhankelijk van het gebruik, 1 tot 4 keer per maand. Tevens zal de rode toplaag, die op de laatste 10 tot 20 cm tegen de boordsteen van de binnenbaan oploopt, weggetrokken en uitgespreid moeten worden over baan 1. Deze werkzaamheden worden normaal door de beheerders van de atletiekbaan zelf uitgevoerd.
 
Jaarlijks professioneel onderhoud
 
Jaarlijks dient er in het voorjaar specialistisch onderhoud uitgevoerd te worden om de piste na de winter weer in optimale conditie te brengen.
 
De uit te voeren werkzaamheden zijn:
 1. Reiniging toplaag van vuil en plaatselijk reduceren van eventuele te dikke toplaag door middel van schaven.
 2. Afstrooien met rode mijnsteen.
 3. Losmaken toplaag door middel van frezen en nieuwe toplaag doormengen.
 4. Egaliseren van de gehele toplaag.
 5. Rollen van de gehele toplaag.
 6. Afwerken toplaag.
Meerjaarlijks professioneel onderhoud
 
Om de 5 tot 7 jaar dient, in combinatie met het jaarlijks specialistisch onderhoud, de toplaag van baan 1 en deels baan 2, over een breedte van circa 2 meter vervangen te worden door nieuw materiaal. Na die periode is namelijk dit gedeelte van de toplaag als gevolg van weersinvloeden, intensief verbruik en inspoeling van fijn materiaal van de buitenste banen zeer slecht doorlatend geworden.
 
De uit te voeren werkzaamheden zijn:
 1. Uitgraven toplaag uit baan 1 en 2, breedte 2 meter, dikte circa 5 cm.
 2. Reiniging toplaag van de andere loopbanen van vuil en plaatselijk reduceren van eventuele te dikke toplaag door middel van schaven.
 3. Baan 1 en 2 weer opvullen met  nieuwe rode mijnsteen.
 4. De niet afgegraven loopbanen afstrooien met  rode mijnsteen.
 5. Losmaken toplaag van de niet afgegraven loopbanen door middel van frezen en nieuwe toplaag doormengen.
 6. Egaliseren van de gehele toplaag van de piste.
 7. Rollen van de gehele toplaag van de piste.
 8. Afwerken toplaag.