Aanleg Natuurgras

Aanleg

Gezien de aanleg en het ontwerp van een natuurgrasveld voor ieder project verschillend is, dit zowel qua draagkracht van de onderbouw, soorten van opbouw, soorten teelaarde, randafwerking en dergelijke staan wij graag te uwer beschikking voor verdere informatie aangaande deze.