Aanleg atletiek

Aanleg

Gezien de aanleg en het ontwerp van een atletiekpiste voor ieder project verschillend is, dit zowel qua draagkracht van de onderbouw, soorten van opbouw, indeling van de kampnummers, toplagen, randafwerking en dergelijke staan wij graag te uwer beschikking voor verdere informatie aangaande deze.